19 maart 2024

Trip 100 [7] Harlingen: schepen en bier

Vanmorgen hebben we eerst nog even koffie gedronken in Het Veerhuys in Bolsward. Rond 11:00 uur vertrokken we naar Harlingen. 

In een stad als Bolsward hadden rijke burgers al gauw in de gaten dat er voor dit soort kinderen iets gedaan moest worden. Je zou de weeskinderen niet aan hun lot mogen overlaten.Vanaf 1522 was de zorg voor de wezen nog een taak van de voogden van het Armhuis van Hendrick Nannes en Catrijn Epes. De opvang van deze kinderen temidden van de meestal bejaarde armen was echter verre van ideaal. Reden waarom de weduwe van Nanne Reins, Hid Hero, in 1553 het initiatief nam door de stichting van een weeshuis deze jongens en meisjes een dak boven hun hoofd te geven, te eten te geven, te kleden, op te voeden en aan werkervaring te helpen.
De Broerekerk werd in de 13e eeuw gebouwd als kloosterkerk van de Minderbroeders. Na de beeldenstorm kwam de kerk in 1578 in gereformeerde handen, daarna werden de verlaten kloostergebouwen afgebroken. Als Hervormde kerk deed het dienst tot 1970. De driebeukige kerk zonder toren is een ruïne als gevolg van een brand op 8 mei 1980. In 1986 werd de kerk opengesteld. Het oudste gebouw van Bolsward kreeg in 2006 een glazen overkapping, naar ontwerp van architect Jelle de Jong. Het bouwwerk is een rijksmonument en sindsdien in gebruik als evenementenlocatie.
Het stadhuis van Bolsward is een voormalig gemeentehuis. Gebouwd in de 17e eeuw en sinds 2021 in gebruik als gemeenteloket, café en bibliotheek.

In Harlingen komen we terecht op de nieuwe Camperplaats Harlingen, naast (en behorend bij) camping de Zeehoeve. Nog niet alles is aangesloten, maar voor wie wil is er stroom - wij zijn steeds de enigen zonder: zonnepanelen en lithiumaccu - en het sanitair is op de camping.

Ook in Harlingen herinneren deze tegeltjes in het trottoir aan de wandaden van de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Wandaden die Israël nu zelf pleegt in Gaza.

In de Friese zeehaven Harlingen is het expeditieschip van Willem Barentsz gereconstrueerd. De Hollandse bouwmethode van het eind van de 16e eeuw is zo wetenschappelijk mogelijk gevolgd. Eerst is de onderschaal gemaakt, daarna zijn de spanten erin gezet. Dit unieke project is en wordt door vrijwilligers gerealiseerd.
Het resultaat is een prachtig schip, dat in september vorig jaar voor het eerst is uitgevaren (naar Terschelling).

Met een rondleiding - en een beetje proeven - in Het Brouwdok, een bierbrouwer, werd de dag besloten. Geen opmerkingen:

Een reactie posten