12 maart 2024

Trip 100 [3] Stadswandeling met gids in Leeuwarden

Ja, die toren achter gids Henk staat scheef. 
Daarom is deze ook niet voltooid.
Dag 2 van de CamperElfstedentocht. Gezamenlijke lunch - voor wie wil - in Leeuwarden, gevolgd door een stadswandeling onder leiding van de informatieve, enthousiaste en humoristische gids Henk.

Beroemd, geliefd en de stammoeder van ons koningshuis. Maria Louise van Hessen-Kassel, prinses van Oranje-Nassau (1688-1765), heeft een onmiskenbare rol gespeeld in het ontstaan van ons Koninklijk Huis en hoe we dat nu kennen. De roots van de Royals vind je in Leeuwarden.


Op 17 juni 1898 werd M.C. Escher geboren in Leeuwarden. Hij is de derde zoon uit het tweede huwelijk van George Arnold Escher met Sara Gleichman. Uit een eerder huwelijk kreeg vader G.A. Escher al twee zonen. Maurits Cornelis werd vernoemd naar een oom van zijn moeder. Toen hij klein was, verbasterde deze officiële naam in de familie tot het vriendelijke ‘Maukie’ en later werd het ‘Mauk’. Die naam zou ook door zijn vrienden worden gebruikt. M.C. Escher overlijdt op 27 maart 1972 in het Diakonessehuis te Hilversum. Zijn mooiste werken zie je hier.

Een andere bekende inwoner van Leeuwarden is Mata Hari. Mata Hari, pseudoniem van Margaretha Geertruida Zelle, was een Nederlands exotisch danseres en courtisane. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd ze als spion gerekruteerd. Ze werd echter beschuldigd van dubbelspionage en door de Fransen gefusilleerd.

De Kanselarij is een monumentaal gebouw in Leeuwarden (Turfmarkt 13). Het behoort tot de belangrijkste en best bewaarde voorbeelden van niet-kerkelijke baksteengotiek in de noordelijke Nederlanden, met enkele renaissance toevoegingen. In 1621 werd aan de kanselarij een bordes toegevoegd. Het draagt het Wapen van Friesland. Op het bordes staan vier stenen leeuwen. Deze leeuwen dragen de wapenschilden van de vier kwartieren van Friesland: Oostergo, Westergo, Zevenwouden en de Friese elf steden.

De oudste vermelding van een waag in Leeuwarden dateert uit 1483. Het product dat op de waag in Leeuwarden de overhand had was zuivel, en dan vooral boter. Deze werd op de wekelijkse marktdagen in groten getale aangevoerd. De waag in Leeuwarden stond daarom ook wel bekend als de ‘boterwaag’. De Waag op de Nieuwestad is tot 1880 in gebruik geweest. Vanaf dat jaar werd er gewogen in het nieuwe Beurs- en waaggebouw aan het beursplein. Sinds de jaren 80 is in dit laatste gebouw de Openbare Bibliotheek gehuisvest en in 2019 opgevolgd door de Friese afdeling van de Rijks Univeriteit van Groningen. In het waaggebouw is een lunchroom gevestigd.

"Het idee voor een pindakaaswinkel begon aan de keukentafel, waar Michiel de eerste smaken begon te combineren. Al van jongs af aan is deze Bioboer groot pindakaasfan. Toch miste hij variatie in het bestaande aanbod. Na een aantal succesvolle testen besloot de Pindabaas er serieus werk van te maken. Het idee van De Pindakaaswinkel was geboren. En daar zijn wij nog steeds trots op!"

Anne Vondeling (Appelscha, 2 maart 1916 – Mechelen, 22 november 1979) was een Nederlandse politicus van de PvdA en hoogleraar. Hij was onder meer minister van Financiën en vicepremier in het kabinet-Cals en voorzitter van de Tweede Kamer. In Leeuwarden herinnert een standbeeld, prominent geplaatst op de zuidelijke toegang van de Kleine Kerkstraat, aan hem. Tevens is in Leeuwarden een nieuw deel van de rondweg (de Oosttangent), die ten tijde van zijn overlijden in ontwikkeling was, naar hem vernoemd.

Onder:
Leeuwarden is een prachtig stad!
Geen opmerkingen:

Een reactie posten