01 oktober 2023

Schijnvliegveld en nepbommen

Niet zo ver van boerencamping Hardel Hoeve ligt een 'schijnvliegveld'. Aangelegd door de Duitsers in WOII met tot doel de geallieerden in verwarring te brengen. Dit vliegveld bombarderen zou weinig tot geen schade voor de Duitsers opleveren. Maar: de Engelsen trapten er niet in. Sterker nog, geheel in lijn met Engelse humor wierpen zij er een keer houten nepbommen op... Althans, dat vertelde een voorbijganger en ik ben geneigd dit te geloven.*

Vanuit de lucht ziet dit er uit als een echte Duitse Messerschmitt. De Duitsers lieten het apparaat zelfs bewegen, met lichten, om alles maar zo echt mogelijk te laten lijken. (Wat is oorlog voeren toch veranderd... het zijn nu de drones die waarnemen en vuren.)

Diverse delen van het schijnvliegveld zijn nog bewaard gebleven. Zoals het bunker om een en ander te bedienen en om te schuilen, neem ik aan. We spraken hier nog een jongeman die werkt aan het 'vliegende deel' van de eerste auto die kan vliegen en in  Raamsdonkveer wordt ontworpen en gebouwd. 'Volgend jaar hebben we de eerste proefvluchten.' 

Druisdijk is een van de plekjes in Brabant waar je teruggaat in de tijd. Het gehucht ligt halverwege Riel en Alphen langs een met boerderijen en eikenbomen omzoomde weg. De naam Druijsdijk duikt pas op na 1800, maar al in de 7e eeuw zou hier een aan St. Martinus toegewijd streekkerkje hebben gestaan. Volgens de legende is het opgericht door een Frankische kluizenaar Paulus, een bekeerling van de missionaris St. Lambertus. In latere tijden duikt het jaartal 1444 op en al sinds 1540 wordt St. Maarten op de Druisdijk in een kapel vereerd. Die in de loop der eeuwen verdween. 
Maar dit heeft Pastoor Willem J.C. Binck, oprichter van Brabants Heem, niet onberoerd gelaten. Hij is het die in 1934 hier op Druisdijk een nieuwe kapel voor St. Martinus laat bouwen van grijze betonplaten - en later ommuurd - om daarmee een nieuwe impuls te geven aan de St. Martinusdevotie. Later wordt de St. Martinuskapel opnieuw gerestaureerd en heeft het strooien dak plaats gemaakt voor een pannendak met klokkentorentje. Tegen de wanden souvenirs uit het Rijke Roomsche Leven met dominant boven het altaar het beeld van St. Martinus, die zijn mantel deelt met de bedelaar. De kapel is een goed onderhouden paradijsje met picknickbank ervoor. Als de kapel gesloten is kan bij de aangrenzende boerderij de sleutel worden gehaald.

Naast de kapel graast een kudde Lakenvelders. Prachtig vee is dat toch!


In 1944 is bij het opblazen van de Rooms Katholieke Kerk van Chaam het torenkruis van de doopkapel omlaag gekomen. Men heeft al jaren de wens om dit kruis als gebedsmonument ergens in Chaam te plaatsen. Het heeft nu een vaste plaats gekregen op een sokkel waar voeger in de schuurkerk het altaar moet hebben gestaan.

In november
2001 is de Chaamse Hoender Club opgericht. Deze speciaalclub maakt zich sterk voor het in stand houden van het Chaams hoen, een oud Brabants hoenderras. Het verwezenlijken van een oud Brabants hoenderhok in Chaam, met Chaamse hoenders, zal het voortbestaan van dit fraaie kippenras moeten verzekeren. In dit Chaams Hoenderhokske is tevens een kleine expositie ruimte ingericht betreffende de Norbertijnen die aan ras- en gewasverbetering deden.
We fietsten vandaag door bos (de Baronie van Breda), maar ook langs heel veel boerderijen, graslanden zonder onkruid en weidevogels, maïsvelden voor het veel te talrijke vee en - ruikbaar - schuren vol varkens met een tekort aan modder en bewegingsruimte. 

Bij terugkeer bij de camper bleek één van onze stoelen bezet...


* Enig speurwerk leverde nog deze informatie op.
Het schijnvliegveld Alphen SF37 werd meermaals op bombardementen getrakteerd: op 5 december 1940, 6 april 1942, 17 april 1942, 1 juni 1942 en 7 augustus 1944. Op die eerste juni gebeurde dit zelfs drie keer terwijl het eigenlijke doel, het vliegveld Gilze-Rijen, grotendeels ongeschonden bleef.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Kerstsfeer op Rucphense weide