26 november 2022

Vogels (en meer) kijken: Brouwersdam en Stellendam

Kustvogels   Een dagje vogelen kan natuurlijk ook eind november, mits je op de juiste plekken bent. In deze periode is dat bijvoorbeeld Zeeland. In het buitengewoon aangename gezelschap van Dorine L. reed ik vanmorgen in westelijke richting. De score: naast veel 'gewoon' gevederd wild zagen we roodkeelduikers (aan het overwinteren), de zwarte zee-eend (schelpdieren zoekend), bergeenden, drieteenstrandlopers (want zonder achterteen), bonte strandlopers, groene specht en de middelste zaagbek (houdt van zout water, de grote zaagbek van zoet). Twee jonge vogelaars zagen ook nog de rosse franjepoot. Dit is best een zeldzame verschijning in ons land, met gemiddeld zo’n tien tot twintig waarnemingen per jaar, voornamelijk langs de kust.

CP   Een prima vertrekpunt voor zo'n dag vogelen is trouwens Camperplaats BijZee bij Stellendam en de Haringvlietdam: het gehele jaar geopend. Wij kwamen er langs en ik ga daar zeker een keer met de camper naar toe.

 

 

 

 

 

 

 

Tij, ook geliefd als fotolocatie.
Hotspot   Vanuit het bijzonder fraaie vogelobservatorium Tij, gelegen in vogelreservaat Scheelhoek, heb je in het broedseizoen zicht op allerlei broedvogels en hun voedselvluchten: denk aan visdief, grote stern en kokmeeuw. In deze periode is het omliggende, veelal ondiepe, water met droogvallende slikken een trekpleister voor vogels. Heel veel eenden, zilverreigers, lepelaars en ijsvogels kun je er tegenkomen.  Vandaag zagen we vooral aalscholvers en twee bergeenden. Scheelhoek is een belangrijk vogelreservaat, net achter de Haringvlietsluizen op Goeree-Overflakkee (ZH). Scheelhoek was vroeger een zandplaat in de monding van het Haringvliet. Bij vloed stond het gebied onder zout water. Door de aanleg van de Haringvlietdam- en sluizen in 1970 verdween de invloed van getijden en van zout water. Sinds september 2018 staan de sluizen regelmatig een klein stukje open en kan het water dat langs Scheelhoek stroomt, brak worden. Trekvissen kunnen zo de Rijn en Maas op zwemmen om zich voort te planten in Duitsland en Frankrijk.

Bloei   Bijzondere waarnemingen waren verder vogelgeluiden vanaf de grond tussen struiken: op twee plekken, elkaar 'antwoordend', zonder dat we dit hebben kunnen thuisbrengen. En brem en braam in bloei, wat eind november ook niet gewoon is.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten